Project information

Zvýšení efektivity výroby a zlepšení bezpečnostních vlastností skel laminovaných ionoplastovou fólií určených pro použití ve stavebnictví

Project Identification
FW03010109
Project Period
2/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
IKATES, s.r.o.
OGB s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vyvinout technologii na zefektivnění výrobního procesu a zlepšení mechanických vlastností vysoce kvalitních bezpečnostních skel pro použití ve stavebnictví laminovaných ionoplastovou fólií SentryGlas. Za tímto účelem bude studována a optimalizována aplikace metody na plazmové čistění a aktivace povrchu skel vyvinutá na KETs Technology Centre CEPLANT a chráněna EP 2033207 společně s účinky plazmového povrchu ionoplastové fólie. IKATES vyvine nové metody potřebné na měření adheze tenkých (< 2 mm) skel k bezpečnostní fólii s ní spojených mechanických vlastnosti tenkých laminovaných skel. Na urychlení transferu vyvinuté technologie do výrobního procesu v OGB je cílem projektu i konstrukce odpovídajícího funkčního prototypu na aktivaci povrchu skel do rozměru 2 x 1 m.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info