Project information

Project information
Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhody

Project Identification
NU21-08-00510
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Hlavním cílem projektu je otestovat, zda přídavek plasminogenu zlepšuje trombolýzu a vyvinout preklinicky otestovaný systém pro cílené dodávání léčiva obsahující plasminogen a alteplázu pro trombolýzu cílenou na plazminogen. K dosažení cíle použijeme dříve vyvinuté technologie založené např. cílené hybridní nanolipozomy (nanočástice založené na kombinaci liposomů a polymerů). Koncept „asistované trombolýzy při akutní ischemické cévní mozkové příhodě“ bude testován in vivo na našich zvířecích modelech potkanů za použití zobrazovacích metod in vivo jako koncového bodu k prokázání tohoto konceptu. Experimentální část projektu je rozdělena na čtyři dílčí cíle: 1. Testování přídavku plazminogenu na účinnost trombolýzy na modelu cévní mozkové příhody u potkanů 2. Příprava a komplexní fyzikálně-chemická charakterizace systémů cíleného doručování léčiv 3. Preklinické testování vyvinutých cílených systémů doručování léčiv na tromboembolických a arteriálních trombotických zvířecích modelech in vivo 4. Potenciální účinek nových cílených systémů
pro doručování léčiv na transkraniální dopplerovské a dopplerovské ultrazvukové zobrazování a dopplerovské měření

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info