Project information
CONSCIOUS II Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical PhD Students and Early Career Researchers in Medicine, Pharmacy and Health Sciences (CONSCIOUS 2)

Investor logo
Project Identification
2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177
Project Period
11/2021 - 10/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Szeged
University of Paris-Sud
University College Cork
Universidade Nova de Lisboa
Pécsi Tudományegyetem

CONSCIOUS2 je projekt zaměřený na vzdělávání postgraduálních studentů a začínajících výzkumníků v oblasti klinických hodnocení. Právě v této oblasti je určité slabé místo vzdělávacího procesu. Toto místo si kladl za cíl částečně zaplnit předchozí projekt CONSCIOUS, nicméně ten se orientoval na pregraduální studenty a obecnější náhled. Zatímco postgraduální studenti a juniorní výzkumníci mají zcela odlišné potřeby v návaznosti na potřebu, ne-li nutnost, naplánování klinické studie v rámci vlastní výzkumné činnosti. Projekt CONSCIOUS2 je tak komplementární, navazující a prohlubující.
Projekt CONSCIOUS2 bude podpořen ECRIN, v případě ČR pak českou pobočkou CZECRIN, a bude tak využila existující jak národní, tak mezinárodní expertíza.
V projektu budou v mezinárodní spolupráci vytvářeny e-learningové materiály zaměřené na praktické aspekty organizace klinických hodnocení a aplikující rovněž inovativní výukové metody. Projekt také upevní vzájemnou spolupráci participujících univerzit.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info