Informace o projektu
CONSCIOUS II Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical PhD Students and Early Career Researchers in Medicine, Pharmacy and Health Sciences (CONSCIOUS 2)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177
Období řešení
11/2021 - 10/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
University of Szeged
University of Paris-Sud
University College Cork
Universidade Nova de Lisboa
Pécsi Tudományegyetem

CONSCIOUS2 je projekt zaměřený na vzdělávání postgraduálních studentů a začínajících výzkumníků v oblasti klinických hodnocení. Právě v této oblasti je určité slabé místo vzdělávacího procesu. Toto místo si kladl za cíl částečně zaplnit předchozí projekt CONSCIOUS, nicméně ten se orientoval na pregraduální studenty a obecnější náhled. Zatímco postgraduální studenti a juniorní výzkumníci mají zcela odlišné potřeby v návaznosti na potřebu, ne-li nutnost, naplánování klinické studie v rámci vlastní výzkumné činnosti. Projekt CONSCIOUS2 je tak komplementární, navazující a prohlubující.
Projekt CONSCIOUS2 bude podpořen ECRIN, v případě ČR pak českou pobočkou CZECRIN, a bude tak využila existující jak národní, tak mezinárodní expertíza.
V projektu budou v mezinárodní spolupráci vytvářeny e-learningové materiály zaměřené na praktické aspekty organizace klinických hodnocení a aplikující rovněž inovativní výukové metody. Projekt také upevní vzájemnou spolupráci participujících univerzit.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info