Project information
Historické epochy ve slovanských kulturách (HESK)

Project Identification
MUNI/A/1335/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt vzniká v přímé návaznosti na dřívější projekty spec. výzkumu i obecné činnosti pracoviště. Badatelská činnost pracovníků Ústavu slavistiky a jeho doktorandů se přirozeně soustřeďuje především na literaturu, kulturu, dějiny a jazyk v rozmanitých slovanských prostředích a obdobích jejich vývoje. Cílem projektu je pak tyto rozmanité přístupy spojit pod zastřešujícími tématy a tím navázat na komparatistické tradice pracoviště. Projekt je součástí dlouhodobého záměru pracoviště vedoucího ke stmelování výzkumu v oblasti východo-, jiho- a západoslovanské filologie, jež se na pracovišti pěstují. V tomto duchu jsou vedeni ve své práci i doktorští studenti. Je reakcí na evidentní potřebu odmazávání hranic mezi jednotlivými slovanskými národními filologiemi, ale též reakcí na nutnost promýšlení slovanské problematiky jako celku, a to i v návaznosti na příbuzné či sousední neslovanské fenomény (vlivy německé, řecké, italské/latinské, orientální apod.).

Publications

Total number of publications: 102


Previous 1 2 3 4 5 6 7 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info