Project information
Aspekty soudobé filozofie IV

Project Identification
MUNI/A/1088/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci projektů stejného názvu v minulých třech letech, které dále prohlubuje a rozvíjí. Jeho hlavním cílem je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod odborným vedením jejich školitelů, pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky bude projekt rozvíjet především oblasti logiky, teorie poznání a teorie argumentace, etiky, dějin filozofie (od antické po současnou filozofii) a dějin vědy.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info