Project information

Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích

Project Identification
CK03000040
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Projekt reaguje na stále intenzivnější proces digitalizace dopravních řídicích systémů i samotných dopravních prostředků a měl by poskytnout nástroje k zajištění odpovědnosti uživatelů za současného zachování vysoké úrovně ochrany sdílených a zpracovávaných dat, zvláště pak osobních údajů. Na významu této oblasti přidávají i současné tendence nejen v komerčním sektoru upřednostňovat sdílení dopravních prostředků v rámci svých aktivit. Projekt má za cíl svými výstupy přispět jak na úrovni koncepční, tak v podobě technické, pomocí funkčního vzorku konkrétního hardwarového řešení poskytujícího vysokou úroveň ochrany v rámci digitalizace sdílených dopravních prostředků a autentizačního software. Koncepční stránka je zajištěna vytvořením doporučení technického i právního rázu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info