Informace o projektu

Informace o projektu
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích

Kód projektu
CK03000040
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Projekt reaguje na stále intenzivnější proces digitalizace dopravních řídicích systémů i samotných dopravních prostředků a měl by poskytnout nástroje k zajištění odpovědnosti uživatelů za současného zachování vysoké úrovně ochrany sdílených a zpracovávaných dat, zvláště pak osobních údajů. Na významu této oblasti přidávají i současné tendence nejen v komerčním sektoru upřednostňovat sdílení dopravních prostředků v rámci svých aktivit. Projekt má za cíl svými výstupy přispět jak na úrovni koncepční, tak v podobě technické, pomocí funkčního vzorku konkrétního hardwarového řešení poskytujícího vysokou úroveň ochrany v rámci digitalizace sdílených dopravních prostředků a autentizačního software. Koncepční stránka je zajištěna vytvořením doporučení technického i právního rázu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info