Project information

Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví (Chatbot)

Project Identification
TITDUPV027MT01
Project Period
7/2021 - 7/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Technology Transfer Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Technical University Ostrava
predu s.r.o.

Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení o předmětech průmyslových práv, detailní informace o stavu řízení pro jeho účastníky, informace k procesu podávání přihlášek a žádostí u Úřadu, informace o Systému průmyslových práv Úřadu, dále navrhnout a vyvinout expertní systém komunikačního asistenta ve formě asistenční služby, který bude využívat danou znalostní bázi, navrhnout a implementovat modely i rozhraní pro textovou komunikaci asistenta s uživateli informačních systémů Úřadu v reálném čase, analyzovat a implementovat metody získávání a udržování doménových znalostí daného expertního systému.
Činnost CTT MU je zaměřena na zpracování rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslových práv a agend Úřadu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info