Informace o projektu

Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví (Chatbot)

Kód projektu
TITDUPV027MT01
Období řešení
7/2021 - 7/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
predu s.r.o.

Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení o předmětech průmyslových práv, detailní informace o stavu řízení pro jeho účastníky, informace k procesu podávání přihlášek a žádostí u Úřadu, informace o Systému průmyslových práv Úřadu, dále navrhnout a vyvinout expertní systém komunikačního asistenta ve formě asistenční služby, který bude využívat danou znalostní bázi, navrhnout a implementovat modely i rozhraní pro textovou komunikaci asistenta s uživateli informačních systémů Úřadu v reálném čase, analyzovat a implementovat metody získávání a udržování doménových znalostí daného expertního systému.
Činnost CTT MU je zaměřena na zpracování rešerše zdrojů dat odborných znalostí z oblasti průmyslových práv a agend Úřadu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info