Project information

Project information
Design a syntéza nových fluoroforů pro detekci biomolekul

Project Identification
MUNI/A/1232/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Navrhovaný projekt se zabývá designem a syntézou nových fluorescenčních značek poskytujících rychlou kinetiku značení, vysoký kvantový výtěžek fluorescence a významně zvýšenou citlivost detekce pomocí hmotnostní spektrometrie. Bude syntetizován úplně nový typ fluoroforu na bázi pyrrolu a indolizinu, který bude charakterizován analytickými metodami a využit pro značení oligosacharidů před jejich analýzou pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční a hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Využitelnost nově vyvinutého fluoroforu bude prokázána profilováním glykoproteinů spojených s rakovinou prsu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info