Informace o projektu
Design a syntéza nových fluoroforů pro detekci biomolekul

Kód projektu
MUNI/A/1232/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Navrhovaný projekt se zabývá designem a syntézou nových fluorescenčních značek poskytujících rychlou kinetiku značení, vysoký kvantový výtěžek fluorescence a významně zvýšenou citlivost detekce pomocí hmotnostní spektrometrie. Bude syntetizován úplně nový typ fluoroforu na bázi pyrrolu a indolizinu, který bude charakterizován analytickými metodami a využit pro značení oligosacharidů před jejich analýzou pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční a hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Využitelnost nově vyvinutého fluoroforu bude prokázána profilováním glykoproteinů spojených s rakovinou prsu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info