Project information
Sedimentary basins as archive of geological processes (SEDB)

Project Identification
MUNI/A/1261/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je nastavení vhodných podmínek pro realizaci výzkumu depozičního záznamu sedimentárních pánví pro doktorské a magisterské studenty geologických oborů PřF MU. Projekt se týká širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, strukturní geologie, paleontologie, geochemie, ..) a je zaměřen především na geologické jednotky Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum, s případným následným studiem srovnatelných geologických jednotek ve světě.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info