Informace o projektu
Depoziční pánve jako archiv geologických procesů (SEDB)

Kód projektu
MUNI/A/1261/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je nastavení vhodných podmínek pro realizaci výzkumu depozičního záznamu sedimentárních pánví pro doktorské a magisterské studenty geologických oborů PřF MU. Projekt se týká širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, strukturní geologie, paleontologie, geochemie, ..) a je zaměřen především na geologické jednotky Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum, s případným následným studiem srovnatelných geologických jednotek ve světě.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info