Project information

Protective potential of sigma ligands and antihypertensives in doxorubicin cardiotoxicity: complex experimental approach (PROSIDOX)

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1064/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Stárnutí populace v rozvinutých zemích vede k častému souběhu více závažných diagnóz, nejčastěji kardiovaskulárního onemocnění a zhoubného nádoru. Jejich farmakologická léčba přináší interakce, které je nutné studovat na komplexně pojatých modelech.
Cílem projektu je zavést a validovat model doxorubicinové kardiotoxicity a studovat na něm vliv antihypertenziva a sigma 1 ligandu s předpokládaným kardioprotektivním potenciálem. Projekt přispěje k rozvoji stávajících i nových spoluprací pracoviště žadatelky a zajistí pilotní data pro budoucí grantovou žádost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info