Informace o projektu

Informace o projektu
Protektivní potenciál sigma ligandů a antihypertenziv u doxorubicinové kardiotoxicity: komplexní experimentální přístup (PROSIDOX)

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1064/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Stárnutí populace v rozvinutých zemích vede k častému souběhu více závažných diagnóz, nejčastěji kardiovaskulárního onemocnění a zhoubného nádoru. Jejich farmakologická léčba přináší interakce, které je nutné studovat na komplexně pojatých modelech.
Cílem projektu je zavést a validovat model doxorubicinové kardiotoxicity a studovat na něm vliv antihypertenziva a sigma 1 ligandu s předpokládaným kardioprotektivním potenciálem. Projekt přispěje k rozvoji stávajících i nových spoluprací pracoviště žadatelky a zajistí pilotní data pro budoucí grantovou žádost.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info