Project information

New trends in diagnostics and management of cardiac diseases

Project Identification
MUNI/A/1410/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Navrhovaný projekt specifického výzkumu pro rok 2023 navazuje na předchozí úspěšné grantové projekty řešené na naší klinice v rámci tohoto grantového programu MUNI. Srdeční onemocnění představují hlavní příčinu morbidity a mortality v České republice a celosvětově. Nové diagnostické metody, zahrnující zobrazovací metody (echokardiografii, magnetickou rezonanci (MRI) a SPECT), genetické vyšetření pomocí sekvenování nové generace a sérové biomarkery umožňují časnou a přesnou diagnostiku těchto onemocnění a optimalizaci jejich terapeutického managementu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info