Project information
Effectiveness and Suitability of the Online Mobile Application MOÚ MindCare for the Mental and Physical Health of Cancer Patients: Randomized Controlled Trial (MOÚ-MindCare)

Project Identification
MUNI/A/1319/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Podpora duševního zdraví pacientů s onkologickým onemocněním představuje jeden z hlavních pilířů komplexní onkologické péče. Pro jakoukoli léčbu obecně platí, že hledáme takové přístupy, které budou efektivní, a to s minimálními ekonomickými náklady a maximálním populačním dopadem a efektem na daný problém. Zvyšující se technická gramotnost populace, dostupnost internetu a „chytrých“ mobilních zařízení přinášejí medicíně nebývalé možnosti, jak zavádět do praxe metody v modu eHealth, které splňují právě zmíněná kritéria efektivní léčby. Cílem projektu je ověření účinnosti a vhodnosti tří on-line programů v podobě mobilní aplikace MOÚ-MindCare na duševní a tělesné zdraví onkologicky nemocných v rámci randomizované kontrolované studie. Program MindCare představuje převedení tří standardizovaných a běžně používaných programů na podporu duševního zdraví v komplexní onkologické péči do podoby mobilní aplikace určené pro tablety a chytré telefony.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info