Informace o projektu
Pokračování studie zabývající se účinností a vhodností mobilní aplikace MindCare na duševní a tělesné zdraví onkologicky nemocných: randomizovaná kontrolovaná studie (MOÚ-MindCare)

Kód projektu
MUNI/A/1319/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Podpora duševního zdraví pacientů s onkologickým onemocněním představuje jeden z hlavních pilířů komplexní onkologické péče. Pro jakoukoli léčbu obecně platí, že hledáme takové přístupy, které budou efektivní, a to s minimálními ekonomickými náklady a maximálním populačním dopadem a efektem na daný problém. Zvyšující se technická gramotnost populace, dostupnost internetu a „chytrých“ mobilních zařízení přinášejí medicíně nebývalé možnosti, jak zavádět do praxe metody v modu eHealth, které splňují právě zmíněná kritéria efektivní léčby. Cílem projektu je ověření účinnosti a vhodnosti tří on-line programů v podobě mobilní aplikace MOÚ-MindCare na duševní a tělesné zdraví onkologicky nemocných v rámci randomizované kontrolované studie. Program MindCare představuje převedení tří standardizovaných a běžně používaných programů na podporu duševního zdraví v komplexní onkologické péči do podoby mobilní aplikace určené pro tablety a chytré telefony.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info