Informace o projektu

Informace o projektu
Aktuální výzvy učitelské profese v České republice

Kód projektu
MUNI/A/1496/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitelskou profesi z perspektivy různých aktuálních výzev, kterým čelí. Výzkumné zaměření projektu reaguje na celospolečenskou poptávku po kvalitních vzdělavatelích a moderním vzdělávacím procesu v českých školách. Oblasti kterými se výzkum zabývá jsou profesní identita učitele alternativní školy, doplňující vzdělání v oblasti pedagogických věd, well-being učitelů a práci s well-beingem jejich žáků, sebehodnocení ve vzdělávacím procesu. Jednotlivá témata jsou ve specifickém výzkumu řešena kvalitativními i kvantitativními přístupy s respektem k aktuálním poznatkům v oblasti výzkumné metodologie.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info