Informace o publikaci

Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

Autoři

KOŠČÍK Michal

Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Workshop byl zaměřen na praktické právní problémy při dodávkách velkých informačních celků „na míru“ pro veřejný i soukromý sektor. Problematika byla rozebrána zejména z pohledu smlouvy o dílo, jako nejčastěji používaného smluvního typu, přičemž bude pozornost věnována zejména těmto smluvním ustanovením: - Předávací a přebírací procedury - Licenční podmínky - Vady plnění a záruky - Smluvní pokuta a náhrada škody Část workshopu bude věnována také specifickým otázkám zadávání veřejných zakázek v IT.
Související projekty: