Publication details

Tvůrčí prostor (maker space) v knihovnách: proč a jak

Investor logo
Title in English Maker Space in Libraries: Why and How
Authors

ŠTEFEK Tomáš BARTOŠOVÁ Eliška NOVOTNÝ Roman BUCHTOVÁ Barbora GASPARINI Andrea

Year of publication 2019
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Workshop rozvíjí téma propojení knihoven a konceptů makerspace, otevřených nebo komunitních laboratoří a dílen, a smart city. Společným jmenovatelem aktivit je hledisko udržitelnosti, např. v oblastech spotřeby energie, spotřeby zboží a potravin, trávení volného času občanů, osamělosti a inkluze. Prostory založené na konceptu otevřených dílen (makerspace) jsou oblastmi, kterým s úspěchem věnují pozornost zahraniční knihovny. Koncept a metodologie workshopu je reakcí na realizovaný aplikovaný výzkum "Stimulátory a bariéry při zavádění sociálních inovací ve veřejných knihovnách: kvalitativně orientovaná výzkumná studie". Mezi jeho výstupy patří zjištění, že řada knihoven je motivovaná veřejné prostory tohoto zaměření realizovat a provozovat, chybí jim však k tomu know-how, partneři, finance, zkušenosti s procesem s jejich navrhováním nebo s relevantním uživatelským výzkumem. Výsledkem workshopu je otestovaná metodika vzdělávací akce, aplikující designový proces prostoru, odpovídající formy uživatelského výzkumu, jakými jsou kontextové rozhovory a fokusní skupiny, využití metody mapování stakeholderů, a navrhování prototypu a uživatelské testování designu řešeného typu prostoru a jeho funkcí. Tato metodika vychází z metodologie human-centered design, modifikované do sady nástrojů a postupů Frilux, zaměřených na řešení výzev, spojených s navrhováním prostoru, vyvinutých Univerzitou v Oslu, jejíž pracovník workshop facilitoval. Workshop otestoval použití těchto vybraných nástrojů a postupů v souvislosti s řešenou problematikou.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info