Informace o publikaci

Tvůrčí prostor (maker space) v knihovnách: proč a jak

Logo poskytovatele
Autoři

ŠTEFEK Tomáš BARTOŠOVÁ Eliška NOVOTNÝ Roman BUCHTOVÁ Barbora GASPARINI Andrea

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop rozvíjí téma propojení knihoven a konceptů makerspace, otevřených nebo komunitních laboratoří a dílen, a smart city. Společným jmenovatelem aktivit je hledisko udržitelnosti, např. v oblastech spotřeby energie, spotřeby zboží a potravin, trávení volného času občanů, osamělosti a inkluze. Prostory založené na konceptu otevřených dílen (makerspace) jsou oblastmi, kterým s úspěchem věnují pozornost zahraniční knihovny. Koncept a metodologie workshopu je reakcí na realizovaný aplikovaný výzkum "Stimulátory a bariéry při zavádění sociálních inovací ve veřejných knihovnách: kvalitativně orientovaná výzkumná studie". Mezi jeho výstupy patří zjištění, že řada knihoven je motivovaná veřejné prostory tohoto zaměření realizovat a provozovat, chybí jim však k tomu know-how, partneři, finance, zkušenosti s procesem s jejich navrhováním nebo s relevantním uživatelským výzkumem. Výsledkem workshopu je otestovaná metodika vzdělávací akce, aplikující designový proces prostoru, odpovídající formy uživatelského výzkumu, jakými jsou kontextové rozhovory a fokusní skupiny, využití metody mapování stakeholderů, a navrhování prototypu a uživatelské testování designu řešeného typu prostoru a jeho funkcí. Tato metodika vychází z metodologie human-centered design, modifikované do sady nástrojů a postupů Frilux, zaměřených na řešení výzev, spojených s navrhováním prostoru, vyvinutých Univerzitou v Oslu, jejíž pracovník workshop facilitoval. Workshop otestoval použití těchto vybraných nástrojů a postupů v souvislosti s řešenou problematikou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info