Publication details

Aminokyselinové substituce v izotypech genu B-tubulinu parazitických helmintů Fasciola hepatica a Haemonchus contortus vedoucí ke vzniku anthelmintické rezistence

Title in English Amino acid substitutions in B-tubulin gene isotypes of parasitic helminths Fasciola hepatica and Haemonchus contortus leading to the development of anthelmintic resistance
Authors

JANOŠTÍKOVÁ Tereza ŠKORPÍKOVÁ Lucie VOREL Jiří KAŠNÝ Martin

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Parazitičtí červi, helminti, jsou různorodou skupinou živočichů, která zahrnuje mnohé původce závažných onemocnění člověka a zvířat. Motolice jaterní Fasciola hepatica (Platyhelminthes) a vlasovka slezová Haemonchus contortus (Nematoda) představují dva kosmopolitní patogeny přežvýkavců parazitující v játrech (F. hepatica) a slezu (H. contortus). Masivní infekce v chovech vedou často k úhynu nakažených zvířat a způsobují značné ekonomické ztráty. Terapie helmintóz je založena na aplikaci anthelmitik. Je známo, že v důsledku běžného používání anthelmintik, se v populacích parazitů objevují rezistence, které mohou postupně jejich účinek snížit. Mezi běžně používaná anthelmintika patří i benzimidazol, přičemž rezistenci parazitů k tomuto léčivu lze determinovat s využitím molekulárních metod, kdy je v DNA parazitů stanovována přítomnost jednonukleotidových mutací v genu pro B-tubulin. Jedná se o záměny v kodonech pro aminokyseliny na pozici 167, 198 a 200. Dospělci obou druhů helmintů F. hepatica a H. contortus byli odebráni z poražených kusů skotu a ovcí. K izolaci DNA bylo použito celkem 5 jedinců H. contortus a 9 jedinců F. hepatica a následná PCR reakce byla provedena se specificky navrženými primery za účelem amplifikace vybraných úseků genů B-tubulinu. Získané PCR produkty byly separovány pomocí gelové elektroforézy, přečištěny, sekvenovány a vyhodnoceny s využitím programů BioEdit a SnapGene Viewer. Výsledky sekvenace nepotvrdily přítomnost mutace v izotypu 1 a 3 genu ß-tubulinu v žádném vzorku F. hepatica. Naopak v izotypu 1 byly u 4 jedinců H. contortus identifikovány záměny v kodonech 198 a 200, které jsou s rezistencí typicky spojovány.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info