Informace o publikaci

Aminokyselinové substituce v izotypech genu B-tubulinu parazitických helmintů Fasciola hepatica a Haemonchus contortus vedoucí ke vzniku anthelmintické rezistence

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

JANOŠTÍKOVÁ Tereza ŠKORPÍKOVÁ Lucie VOREL Jiří KAŠNÝ Martin

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Parazitičtí červi, helminti, jsou různorodou skupinou živočichů, která zahrnuje mnohé původce závažných onemocnění člověka a zvířat. Motolice jaterní Fasciola hepatica (Platyhelminthes) a vlasovka slezová Haemonchus contortus (Nematoda) představují dva kosmopolitní patogeny přežvýkavců parazitující v játrech (F. hepatica) a slezu (H. contortus). Masivní infekce v chovech vedou často k úhynu nakažených zvířat a způsobují značné ekonomické ztráty. Terapie helmintóz je založena na aplikaci anthelmitik. Je známo, že v důsledku běžného používání anthelmintik, se v populacích parazitů objevují rezistence, které mohou postupně jejich účinek snížit. Mezi běžně používaná anthelmintika patří i benzimidazol, přičemž rezistenci parazitů k tomuto léčivu lze determinovat s využitím molekulárních metod, kdy je v DNA parazitů stanovována přítomnost jednonukleotidových mutací v genu pro B-tubulin. Jedná se o záměny v kodonech pro aminokyseliny na pozici 167, 198 a 200. Dospělci obou druhů helmintů F. hepatica a H. contortus byli odebráni z poražených kusů skotu a ovcí. K izolaci DNA bylo použito celkem 5 jedinců H. contortus a 9 jedinců F. hepatica a následná PCR reakce byla provedena se specificky navrženými primery za účelem amplifikace vybraných úseků genů B-tubulinu. Získané PCR produkty byly separovány pomocí gelové elektroforézy, přečištěny, sekvenovány a vyhodnoceny s využitím programů BioEdit a SnapGene Viewer. Výsledky sekvenace nepotvrdily přítomnost mutace v izotypu 1 a 3 genu ß-tubulinu v žádném vzorku F. hepatica. Naopak v izotypu 1 byly u 4 jedinců H. contortus identifikovány záměny v kodonech 198 a 200, které jsou s rezistencí typicky spojovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info