Informace o publikaci

Užití testování ekvivalence při hledání důkazů diskriminační validity během vývoje psychodiagnostických metod

Autoři

LACKO David PROŠEK Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Při vývoji psychodiagnostických metod a ověření jejich psychometrických vlastností je jedním z důležitých kritérií adekvátní stanovení diskriminační validity. Ačkoli existují postupy, které umožňují testovat, zdali vyvinutá metoda nesouvisí s metodou, se kterou souviset nemá (např. hetero-trait-hetero-method, HTMT), ne vždy je použití těchto postupů možné. Výzkumníci se proto mnohdy uchylují k interpretaci statisticky nevýznamných či slabých korelačních koeficientů jako důkazu diskriminační validity. V tradičním testování signifikance založeném na zamítání nulových hypotéz jsou však takové interpretace nekorektní, protože statisticky nesignifikantní výsledek může být způsoben mnoha dalšími faktory. Jinými slovy, i tady platí, že absence důkazu nepředstavuje důkaz absence. Cílem tohoto příspěvku je proto představení alternativního postupu – testování ekvivalence, konkrétně metody dvou jednostranných testů (TOST), která umožňuje získávat důkazy pro podporu nulových hypotéz, a tudíž i argumenty pro diskriminační validitu. Součástí příspěvku je také přestavení klíčového procesu metody TOST – stanovení rozsahu hodnot zájmu výzkumníka, jenž lze považovat za prakticky nesignifikantní. Výpočet TOST bude demonstrován v R v balíčku TOSTER a v programu jamovi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info