Publication details

Duplikace 8q24 v chronické lymfocytární leukémii: Cytogentická a molekulárně-biologická analýza aberací genu MYC.

Authors

ONDROUŠKOVÁ Eva BOHÚNOVÁ Michaela ZÁVACKÁ Kristýna ČECH P. ŠMUHAŘOVÁ Petra PLEVOVÁ Karla BOUDNÝ Miroslav PANOVSKÁ Anna RADOVÁ Lenka DOUBEK Michael JAROŠOVÁ Marie

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info