Publication details

Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem

Title in English Association of ID-ACE polymorphism with gestational diabetes
Authors

DOSTÁLOVÁ Zuzana BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie VAŠKŮ Anna GERYCHOVÁ Romana UNZEITIG Vít

Year of publication 2005
Type Article in Proceedings
Conference Praktická Gynekologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Gynaecology and obstetrics
Keywords ID ACE; gestational diabetes; polymorphism; gene
Description Variability in ID ACE gene seems to be one of the susceptibility factors in gestational diabetes.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info