Project information
Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří

Investor logo
Project Identification
GAP501/10/1014
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Charles University
Universität Osnabrück

Polyploidie hraje významnou roli při speciaci semenných rostlin. Nicméně překvapivě málo je známo o stabilitě chromosomů v prvních generacích po vzniku alopolyploidů a u evolučně mladých polyploidů. Poprvé bude použita technika kombinované GISH a SMC (genomická in situ hybridizace a srovnávací malování chromosomů) u hybridních a alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) k analýze intergenomických chromosomových interakcí. GISH identifikuje rodičovské chromosomové sady a intergenomické translokace, zatímco SMC odhalí inter- a intrachromosomové přestavby. Stabilita chromosomů bude analyzována u nedávno (ca. 100 let) vzniklého triploidního hybrida C.x insueta (2n=24) a autoalohexaploida C. schulzii (2n=48), evolučně staršího druhu C. flexuosa (2n=32), a jejich domnělých rodičovských druhů. U tří analyzovaných alopolyploidních taxonů budou etablovány syntetické linie a chromosomová stabilita monitorována v posloupných generacích. Projekt ozřejmí spojitost mezi chromosomovými přestavbami a evolucí alopolyploidních genomů rostlin.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info