Informace o projektu
Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP501/10/1014
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Universität Osnabrück

Polyploidie hraje významnou roli při speciaci semenných rostlin. Nicméně překvapivě málo je známo o stabilitě chromosomů v prvních generacích po vzniku alopolyploidů a u evolučně mladých polyploidů. Poprvé bude použita technika kombinované GISH a SMC (genomická in situ hybridizace a srovnávací malování chromosomů) u hybridních a alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) k analýze intergenomických chromosomových interakcí. GISH identifikuje rodičovské chromosomové sady a intergenomické translokace, zatímco SMC odhalí inter- a intrachromosomové přestavby. Stabilita chromosomů bude analyzována u nedávno (ca. 100 let) vzniklého triploidního hybrida C.x insueta (2n=24) a autoalohexaploida C. schulzii (2n=48), evolučně staršího druhu C. flexuosa (2n=32), a jejich domnělých rodičovských druhů. U tří analyzovaných alopolyploidních taxonů budou etablovány syntetické linie a chromosomová stabilita monitorována v posloupných generacích. Projekt ozřejmí spojitost mezi chromosomovými přestavbami a evolucí alopolyploidních genomů rostlin.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info