Project information
Afričtí gyrodaktylové - bílé místo na mapě dosavadních poznatků: pátrání po diverzitě monogeneí a jejich fylogenetických vztazích

Investor logo
Project Identification
GPP505/11/P470
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Živorodá monogenea čeledi Gyrodactylidae jsou známa svojí unikátní reprodukční biologií. Zástupci rodu Gyrodactylus jsou schopni za příznivých podmínek rychlého namnožení a mohou se tak stát závažným patogenem nejen v rybích chovech, ale i ve volné přírodě. Podávaný projekt je zaměřen na prostudování diverzity afrických monogeneí na doposud neprobádaných místech, se zaměřením na zástupce čeledi Gyrodactylidae. Poznatky o afrických parazitických monogeneí, jejich diverzitě a parazito-hostitelských vztazích budou cennými informacemi, jež budou prakticky aplikovatelné místními chovateli při prevenci a včasném odhalení parazitických infekcí. S potřebou zabezpečit dostatek zdrojů pro obživu místních obyvatel v chudých afrických zemích, zakládání rybích chovů nabude v krátkodobém časovém výhledu aktuálnosti. Studium fylogenetických vztahů doposud nestudovaných afrických monogeneí přinese nepochybně nový pohled na doposud známé fylogenetických vztahy v rámci čeledi Gyrodactylidae.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info