Project information
Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Spolupráce v kinantropologii)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/17.0035
Project Period
6/2011 - 5/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
University of Ostrava

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce žadatele a partnerů s dalšími vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Tento záměr umožní vysokoškolským studentům a akademickým pracovníkům participujících institucí přímo zvyšovat odbornou úroveň jednotlivce, navazovat nové kontakty v oblasti vědy a výzkumu a intenzivněji rozvíjet stávající spolupráce a to jak se sektorem terciárního vzdělávání, tak s aplikovanou sférou.
Projekt počítá s vysláním jedinců z cílové skupiny do vědecky progresivních institucí v zahraničí a v České republice za účelem účasti na praxích, stážích a konferencích či za účelem navázaní spolupráce ve zvolené vědní oblasti. Na tomto cíli se bude podílet příjemce společně s dvěma klíčovými partnery tak, aby byl transfer informací a navazování nových kontaktů co nejvíce efektivní a tím se přímo zvýšil pozitivní dopad pro cílovou skupinu.

Publications

Total number of publications: 149


Previous 1 4 5 6 7 8 15 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info