Project information

Project information
Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období (Liberalizace pracovního práva)

Project Identification
MUNI/A/1006/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se zabývá problematikou liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva. V jeho rámci budou zkoumány dílčí instituty pracovního práva z hlediska míry smluvní volnost a autonomie vůle účastníků pracovněprávních vztahů. Současně bude analyzována i otázka dopadu vyšší máry smluvní volnosti na ochranu sociálního postavení a sociální jistoty zaměstnanců jako strany pracovněprávních vztahů.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info