Project information

Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě

Project Identification
ROZV/CSM65/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je udržet a dále utvářet na Masarykově univerzitě jedinečné expertní centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zdravotně postižených, garantující plnou integraci osob se smyslovým i pohybovým postižením a se specifickými poruchami učení do vysokoškolské výuky, včetně nezbytného vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury pro zrakově postižené, centra českého znakového jazyka a tlumočnického dispečinku, psychologického a kariérního poradenství pro osoby s postižením, metodické činnosti pro inkluzivní a speciální střední školy, spolupracující vysoké školy a státní i evropské orgány, s cílem nabídnout vzorové řešení použitelné pro jiné vysoké školy v rámci Národního plánu inkluzívního vzdělávání a současně nabídnout informace relevantní pro nalezení nového modelu financování těchto služeb.

Publications

Total number of publications: 8