Project information

Detekce kolonizace vodovodního systému Univerzitního kampusu Brno bakteriemi rodu legionella, návrh preventivních opatření (Detekce legionel UKB)

Project Identification
MUNI/A/0794/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Smyslem předkládaného projektu je ve veřejných budovách Masarykovy univerzity, konkrétně v Univerzitním kampusu Bohunice, z výsledků mikrobiologického vyšetření vzorků teplé vody ověřit možnou přítomnost, distribuci a rozmanitost druhů legionel v technických systémech a navrhnout vhodná opatření pro odhad a prevenci rizika legionelozy v prostorách UKB. Tím budou splněny i legislativní požadavky, vycházející zejména ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info