Informace o projektu

Detekce kolonizace vodovodního systému Univerzitního kampusu Brno bakteriemi rodu legionella, návrh preventivních opatření (Detekce legionel UKB)

Kód projektu
MUNI/A/0794/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Smyslem předkládaného projektu je ve veřejných budovách Masarykovy univerzity, konkrétně v Univerzitním kampusu Bohunice, z výsledků mikrobiologického vyšetření vzorků teplé vody ověřit možnou přítomnost, distribuci a rozmanitost druhů legionel v technických systémech a navrhnout vhodná opatření pro odhad a prevenci rizika legionelozy v prostorách UKB. Tím budou splněny i legislativní požadavky, vycházející zejména ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Publikace

Počet publikací: 5