Project information

Alternativy v trestném právu hmotném a procesním fyzických a právnických osob (Alternativy v trestním právu)

Project Identification
MUNI/A/0878/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt navazuje na dva projekty specifického výzkumu věnované problematice nových alternativních trestů a procesních odklonů řešené v roce 2011 a 2012 v užším týmu doktorand-školitel. Podstatně rozšiřuje zkoumanou problematiku s cílem komplexně postihnout téma alternativ v trestním právu hmotném a procesním ve vztahu k pachatelům dospělým, mladistvým a právnickým osobám. Uvedené pojetí předmětné problematiky umožňuje zapojení většího počtu doktorandů a akademiků, kteří se na řešení projektu budou podílet dle témat svých disertačních prací či odborného zaměření.

Publications

Total number of publications: 10