Informace o projektu

Alternativy v trestném právu hmotném a procesním fyzických a právnických osob (Alternativy v trestním právu)

Kód projektu
MUNI/A/0878/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt navazuje na dva projekty specifického výzkumu věnované problematice nových alternativních trestů a procesních odklonů řešené v roce 2011 a 2012 v užším týmu doktorand-školitel. Podstatně rozšiřuje zkoumanou problematiku s cílem komplexně postihnout téma alternativ v trestním právu hmotném a procesním ve vztahu k pachatelům dospělým, mladistvým a právnickým osobám. Uvedené pojetí předmětné problematiky umožňuje zapojení většího počtu doktorandů a akademiků, kteří se na řešení projektu budou podílet dle témat svých disertačních prací či odborného zaměření.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info