Project information
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (AKTEV IV)

Project Identification
MUNI/A/1137/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hlavním cílem projektu je podpora oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků. V rámci jeho řešení budou dále rozvíjena vybraná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků a rozpracovávána témata další, která korespondují s vědecko-výzkumnými projekty řešenými klíčovými členy týmu z řad akademických pracovníků a odrážejí aktuální výzkumné pole tohoto oborově didaktického bádání. Ke stěžejním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse a prezentace parciálních výsledků výzkumných šetření jeho účastníků. Koncepčně daný projekt navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2014 a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info