Project information

Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie

Investor logo
Project Identification
GA15-12386S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Prague Institute of Chemical Technology

Projekt je zaměřen na studium fyzikálně-chemických vlastností organických stopových látek na povrchu ledu a sněhu na molekulové úrovni, zvláště jejich chemické a fotochemické reaktivity. Zkoumané systémy budou sledovány pomocí kombinovaných experimentálních a teoretických metod zahrnujících různé spektroskopické techniky, ab initio kvantově-chemické výpočty a simulace klasickou i path-integral molekulovou dynamikou. Zároveň bude pomocí molekulových paprsků zkoumána adsorpce organických polutantů na klastrech. Časově a energeticky rozlišená spektroskopie umožní výzkum fotofyziky a fotochemie adsorbovaných molekul. Získaná experimentální data budou následně vyhodnocena pokročilými simulačními metodami neadiabatické ab initio molekulové dynamiky.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info