Informace o projektu
Dynamika a (foto)chemie polutantů na rozhraních led/vzduch a voda/vzduch z experimentu i teorie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-12386S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Projekt je zaměřen na studium fyzikálně-chemických vlastností organických stopových látek na povrchu ledu a sněhu na molekulové úrovni, zvláště jejich chemické a fotochemické reaktivity. Zkoumané systémy budou sledovány pomocí kombinovaných experimentálních a teoretických metod zahrnujících různé spektroskopické techniky, ab initio kvantově-chemické výpočty a simulace klasickou i path-integral molekulovou dynamikou. Zároveň bude pomocí molekulových paprsků zkoumána adsorpce organických polutantů na klastrech. Časově a energeticky rozlišená spektroskopie umožní výzkum fotofyziky a fotochemie adsorbovaných molekul. Získaná experimentální data budou následně vyhodnocena pokročilými simulačními metodami neadiabatické ab initio molekulové dynamiky.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info