Project information
Pokročilé nosiče platinových léčiv

Investor logo
Project Identification
GA16-05961S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Tomas Bata University in Zlín

V rámci projektu budou vyvinuty nové pokročilé nosiče platinových léčiv a proléčiv. Nosiče budou
založeny na makrocyklických kavitandech, molekulárních schránkách a biokompatibilních polymerech.
Systémy léčivo-nosič budou chemicky a strukturně charakterizovány především pomocí NMR
spektroskopie jako primárního nástroje pro analýzu supramolekulárních útvarů. pH závislá aktivace
proléčiv a nosičů a fotoaktivace Pt(IV) komplexů bude zkoumána experimentálně a modelována pomocí
relativistických DFT metod. Biologická aktivita vyvinutých systémů bude studována na vybraných lidských nádorových liniích.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info