Informace o projektu

Pokročilé nosiče platinových léčiv

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-05961S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V rámci projektu budou vyvinuty nové pokročilé nosiče platinových léčiv a proléčiv. Nosiče budou
založeny na makrocyklických kavitandech, molekulárních schránkách a biokompatibilních polymerech.
Systémy léčivo-nosič budou chemicky a strukturně charakterizovány především pomocí NMR
spektroskopie jako primárního nástroje pro analýzu supramolekulárních útvarů. pH závislá aktivace
proléčiv a nosičů a fotoaktivace Pt(IV) komplexů bude zkoumána experimentálně a modelována pomocí
relativistických DFT metod. Biologická aktivita vyvinutých systémů bude studována na vybraných lidských nádorových liniích.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info