Project information
MERGER: detekce vazeb mezi informačními systémy pro mapování kurikula a pro virtuální pacienty (MERGER)

Project Identification
MUNI/A/1339/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projektový záměr MERGER směřuje do oblasti informačních věd, aplikované informatiky a biomedicínského inženýrství a navrhuje vyvinout metody pro automatickou detekci vazeb mezi informačními systémy pro podporu klinicky zaměřených etap studia v lékařských a zdravotnických oborech. Pro tento účel hodlá projekt MERGER využít velkého množství textových dat posbíraných v systémech pro mapování medicínského kurikula a zároveň v systémech pro tvorbu a přehrávání virtuálních pacientů. Navržené metody strojového učení pro automatickou detekci vazeb mezi obsahovými entitami těchto systémů budou implementovány formou softwarového toolboxu. Pro kvantitativní ověření přesnosti vytvořených algoritmů budou využity soubory dat extrahovaných ze systému pro mapování kurikula na LF MU – OptiMED – a ze systému pro virtuální pacienty v síti MEFANET – OpenLabyrinth. Algoritmy vycházející z metod strojového učení budou naučeny a validovány s využitím vnějších expertních znalostí, které budou dodávat studenti LF MU v pokročilé fázi svého studia.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info