Informace o projektu
MERGER: detekce vazeb mezi informačními systémy pro mapování kurikula a pro virtuální pacienty (MERGER)

Kód projektu
MUNI/A/1339/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projektový záměr MERGER směřuje do oblasti informačních věd, aplikované informatiky a biomedicínského inženýrství a navrhuje vyvinout metody pro automatickou detekci vazeb mezi informačními systémy pro podporu klinicky zaměřených etap studia v lékařských a zdravotnických oborech. Pro tento účel hodlá projekt MERGER využít velkého množství textových dat posbíraných v systémech pro mapování medicínského kurikula a zároveň v systémech pro tvorbu a přehrávání virtuálních pacientů. Navržené metody strojového učení pro automatickou detekci vazeb mezi obsahovými entitami těchto systémů budou implementovány formou softwarového toolboxu. Pro kvantitativní ověření přesnosti vytvořených algoritmů budou využity soubory dat extrahovaných ze systému pro mapování kurikula na LF MU – OptiMED – a ze systému pro virtuální pacienty v síti MEFANET – OpenLabyrinth. Algoritmy vycházející z metod strojového učení budou naučeny a validovány s využitím vnějších expertních znalostí, které budou dodávat studenti LF MU v pokročilé fázi svého studia.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info