Project information

Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (AKTEV VI.)

Project Identification
MUNI/A/1277/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumu učení a vyučování cizím jazyků, který je v posledních letech realizován na PdF MU v doktorském studijním oboru Didaktika cizího jazyka. Návrh koncepčně navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2011 – 2016 a významnou měrou přispěje k dalšímu rozvoji tohoto výzkumu v České republice s reflexí jeho aktuálního směřování v zahraničí. V rámci jeho řešení budou dále rozvíjena vybraná výzkumná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků, rozpracovávána témata další a získávány nové poznatky v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v domácím i mezinárodním odborném diskurzu.
Výsledky řešení projektu rovněž přispějí k rozvoji internacionalizace terciárního vzděláváni v oblasti doktorských studií.

Publications

Total number of publications: 73


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info