Informace o projektu

Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (AKTEV VI.)

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumu učení a vyučování cizím jazyků, který je v posledních letech realizován na PdF MU v doktorském studijním oboru Didaktika cizího jazyka. Návrh koncepčně navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2011 – 2016 a významnou měrou přispěje k dalšímu rozvoji tohoto výzkumu v České republice s reflexí jeho aktuálního směřování v zahraničí. V rámci jeho řešení budou dále rozvíjena vybraná výzkumná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků, rozpracovávána témata další a získávány nové poznatky v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v domácím i mezinárodním odborném diskurzu.
Výsledky řešení projektu rovněž přispějí k rozvoji internacionalizace terciárního vzděláváni v oblasti doktorských studií.

Publikace

Počet publikací: 73


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další