Project information
Ischémií modifikovaný albumin a cirkulující mikroRNA jako nové technologie k monitorování tkáňové ischémie po cévních rekonstrukcích na břišní aortě (Nové technologie k monitorování tkáňové ischémie)

Project Identification
17-29701A (kod CEP: NV17-29701A)
Project Period
4/2017 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Potenciální komplikací angiochirurgických výkonů na břišní aortě je ischémie nitrobřišních orgánů. Akutní ischémie střeva (akutní mezenterická ischémie – AMI) je jednou z nejzávažnějších. Udávaná incidence AMI po otevřené resekci aneuryzmatu abdominální aorty (AAA) je 3 % pro elektivní a až 60 % pro výkony urgentní, s mortalitou až 90 %. Časná detekce AMI je naprosto esenciální pro zahájení léčby v době, kdy je stav ještě reverzibilní. Klinická diagnostika AMI je velice obtížná, specifický laboratorní marker neexistuje. Diagnostické zobrazovací metody jsou limitovány senzitivitou a specifitou. Angiografie a koloskopie jsou vyšetření invazivní, omezeně dostupná a ne vždy proveditelná. Ischémií modifikovaný albumin (IMA) a mikroRNA jsou nové technologie potenciálně vhodné k časné diagnostice AMI. Změny koncentrací těchto markerů v reakci na ischemické inzulty byly již popsány pro jiné orgány. Domníváme se, že kinetická analýza koncentrací IMA a cirkulujících mikroRNA umožňuje monitoring tkáňové ischémie po aortálních rekonstrukcích a potenciálně i časnou diagnostiku AMI. Cíle projektu:Popsat dynamiku koncentrací IMA a mikroRNA po výkonech na břišní aortě, provést korelaci s konvenčními biomarkery, neinvazivním zobrazovacím vyšetřením a klinickým nálezem a navrhnout design prospektivní klinické studie k ověření využitelnosti těchto technologií pro časnou diagnostiku AMI.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info