Informace o projektu

Informace o projektu
Ischémií modifikovaný albumin a cirkulující mikroRNA jako nové technologie k monitorování tkáňové ischémie po cévních rekonstrukcích na břišní aortě (Nové technologie k monitorování tkáňové ischémie)

Kód projektu
17-29701A (kod CEP: NV17-29701A)
Období řešení
4/2017 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Potenciální komplikací angiochirurgických výkonů na břišní aortě je ischémie nitrobřišních orgánů. Akutní ischémie střeva (akutní mezenterická ischémie – AMI) je jednou z nejzávažnějších. Udávaná incidence AMI po otevřené resekci aneuryzmatu abdominální aorty (AAA) je 3 % pro elektivní a až 60 % pro výkony urgentní, s mortalitou až 90 %. Časná detekce AMI je naprosto esenciální pro zahájení léčby v době, kdy je stav ještě reverzibilní. Klinická diagnostika AMI je velice obtížná, specifický laboratorní marker neexistuje. Diagnostické zobrazovací metody jsou limitovány senzitivitou a specifitou. Angiografie a koloskopie jsou vyšetření invazivní, omezeně dostupná a ne vždy proveditelná. Ischémií modifikovaný albumin (IMA) a mikroRNA jsou nové technologie potenciálně vhodné k časné diagnostice AMI. Změny koncentrací těchto markerů v reakci na ischemické inzulty byly již popsány pro jiné orgány. Domníváme se, že kinetická analýza koncentrací IMA a cirkulujících mikroRNA umožňuje monitoring tkáňové ischémie po aortálních rekonstrukcích a potenciálně i časnou diagnostiku AMI. Cíle projektu:Popsat dynamiku koncentrací IMA a mikroRNA po výkonech na břišní aortě, provést korelaci s konvenčními biomarkery, neinvazivním zobrazovacím vyšetřením a klinickým nálezem a navrhnout design prospektivní klinické studie k ověření využitelnosti těchto technologií pro časnou diagnostiku AMI.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info