Informace o projektu

Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů (Analyzátor neutronů)

Kód projektu
FV20453
Období řešení
7/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
VF, a.s.

Návrh a realizaci rychlých detektorů pro měření neutronů ve směsném poli záření neutron/gama v energetickém rozsahu 20 keV – 1 MeV. Komerčně nejsou k dispozici detektory umožňující rychlou separaci neutronů a gama záření ON-LINE výpočtem energetických spekter separovaných složek jaderného záření a následný výpočet dávkového příkonu měřeného záření v tomto energetickém rozsahu. Detektor bude nutno doplnit nezbytným předzesilovačem a zesilovačem pro analogově digitální převodník vyhodnocovacího zařízení (spektrometru). Bude nezbytné upravit HW a SW stávajících rychlých spektrometrů z produkce hlavního koordinátora projektu VF a.s. Následně bude nutné zparcovat analýzu a návrh vhodných algoritmů pro separaci jednotlivých složek záření s následným vývojem SW vhodného pro implementaci programového vybavení stávajících spektrometrů.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info